માતૃલીપી

માતૃલીપી

માતૃભાષા મા સર્જન પામતી રચનાઓ અને તેના સંવર્ધન માટેનું વિશિષ્ઠ સ્થાન એટલે માતૃલીપી.

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Tuesday, 9 October 2018

કહું છું...

કહું છું... કહું છું સાજણા... હું તને ચાહું... બનું મીઠી છાવ ને તું મારો વડલો. માંગું છું વાલમા હું તારાથી એટલું હું બનું ત...
October 09, 2018 0

માતા-પિતા

માતા-પિતા ઉપકાર તમારા કેમ રે ભૂલાવું? ઓ માં-બાપ તમને ઈશ્વરથી મોટા કેમ ન બનાવું? પ્રભુ એ જીવ પૂર્યો, ને તમે એનું જતન કર્યું ! ...
October 09, 2018 0

Thursday, 4 October 2018

સુખની શોધમાં

સુખની શોધમાં સુખની શોધમાં, આમ તેમ ફરતો !, ઝડપભેર ચાલતો, રસ્તો મોટો કાપતો ! સામે જે મળે, સહુ કોઈને પૂછતો, સુખ ક્યાં મળે છે? ...
October 04, 2018 0

Wednesday, 26 September 2018

આત્મા ખોવાઈ ગયો.

આત્મા ખોવાઈ ગયો. જીવન જીવતા જીવતા, મારો આત્મા ખોવાઈ ગયો, ફેશન ની આ દોડ માં હું તો ફંગોળાઈ ગયો. ભણતર લીધું ભારે ને,   ભરમાઈ ...
September 26, 2018 0

સોનાનો સુરજ

સોનાનો સુરજ  સોના નો સુરજ ઉગ્યો ને આવી હરખ ની હેલી. શોધું છું ક્યારથી તને, ને તું રસ્તે સામી મળી. તરસ્યા ને જાણે પાણી મળ્યું ...
September 26, 2018 0

Thursday, 20 September 2018

મને કોણ સમજશે?

મને કોણ સમજશે?( ટૂંકી વાર્તા)           પરણી ને સાસરે આવી. જાણે મારા શબ્દો ને હું તો પિયર મુકીને આવી.મારી જીભ અચાનક જ બહુ ભારે અને વજ...
September 20, 2018 0

Sunday, 16 September 2018

કવિ કહે કોરા હૃદયને

કવિ કહે કોરા હૃદયને કવિ કહે કોરા હૃદયને, કામણતમે કેવું કર્યું. યાદ કરી તમે યાર ને, ભૂલી ગયા સંસારને જન્મ આપ્યો જનેતાએ’ યાદ કરો ...
September 16, 2018 0

કહું છું...

કહું છું... કહું છું સાજણા... હું તને ચાહું... બનું મીઠી છાવ ને તું મારો વડલો. માંગું છું વાલમા હું તારાથી એટલું હું બનું ત...

અણમોલ પુસ્તકો

AMAZON ADS

AMAZON ADS1